Jednoduchá práca na doma - pranie, žehl...

Máte radi domáce práce ako pranie alebo žehlenie? Bavia Vás?
Viete si týmito činnosťami predstaviť zarábať?
A to z pohodlia Vášho domu?
Ak áno, pokračujte v čítaní...

Pridajte sa na náš portál, kde hľadáme GAZDINKY, ktoré pomá-
hajú ľuďom vo svojom okolí práve s domácimi prácami ako sú
pranie a žehlenie. Práca sa dá vykonávať aj 100 % z domu.

Čo bude Vašou náplňou práce?
1. Potvrdiť v systéme klientovu objednávku;
2. Dohodnúť sa o dátume vypraných vecí;
3. Prevziať šatstvo od klienta (alebo prísť ku klientovi);
4. Vyprať/vyžehliť oblečenie (čo najkvalitnejšie);
5. Odovzdať mu veci kvalitne vypraté, vyžehlené, voňavé a načas.

Výhoda: vstupný pohovor nemáme, overujeme až kvalitu práce.

Ponúkaná odmena? Závisí to od Vašej šikovnosti a od počtu záka-
ziek každý deň/týždeň/mesiac. A od počtu kusov šatstva. Napríklad,
ak získate 10 € za jednu zákazku (pre porovnanie štandardná práca
zarobí 3 - 4 € za hodinu). Ak budete mať 1 zákazku denne, mesačne
u nás tak máte príjem 300 EUR (10 € x 30 dní). Ak v priemere 2 zá-
kazky denne, je to 600 €. A podobne.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Požiadavky: spoľahlivosť, dostupnosť, kvalita práce, včasnosť, vy-
hovieť klientovi, byť dostupná na internete
Mzda: 300 EUR
Číslo inzerátu 98782

 

13.9.2020 | 20:05 | prehliadnuté 21 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.