Hľadáme kontrolóra rozmerov na stavbe

Ponúkame prácu technika – kontrolór presnosti pri výstavbe v Košiciach. Podmienky : technický smer a základné znalosti merania. Práca vhodná pre mužov (aj študentov a dôchodcov).
Mzda: 800 EUR
Číslo inzerátu 94416

 

18.5.2020 | 17:12 | prehliadnuté 21 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.