Pripravím publikáciu do tlače

Pripravím do tlače akékoľvek publikácie, upravím v InDesigne, urobím jazykovú korektúru, skontrolujem tlačové pdf, spravím predbežnú cenu.
Cena dohodou, podľa počtu úkonov.
Mzda: 0 EUR
Číslo inzerátu 92816

 

23.3.2020 | 10:00 | prehliadnuté 10 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.