Job v Rakusku bez poplatkov

Personálna agentúra pre oblasť hotelierstva-gastronomie vám nájde prácu v Rakusku a nemecky hovoriacich krajinách /napr.kuchár, čašník, recepčná, chyžná..... atď. /. Žiadne poplatky ani prvotné náklady. Ak vám nenájdeme prácu ihneď, evidujeme vás v databáze a budete dostávať všetky aktuálne ponuky. Ubytovanie a strava zdarma.
Garantujeme pracovnú zmluvu a všetky zdravotné a sociálne zabezpečenia s tým súvisiace. Kontaktujte sa najlepšie telefonicky na:
+421905491359.
Mzda: 1 600 EUR
Číslo inzerátu 86828

 

7.11.2019 | 8:46 | prehliadnuté 5 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.