Hľadáme vodiča 12t

Hľadáme vodiča 12t., vodiča na autá s hydraulickým čelom a paletový vozík s nástupom ASAP
Preprava tovaru v rámci EU v nových a čistých vozidlách. Každý vodič má pridelené vlastné vozidlo.
Krajiny: Slovensko, poprípade I, EÚ
Každý deň v Bratislave

Platové podmienky
Ak je každý deň doma 50€/deň,
Ak je počas noci mimo 65€/deň
Mzda: 1 000 EUR
Číslo inzerátu 85010

 

27.9.2019 | 12:34 | prehliadnuté 20 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.