Slovenský a maďarský jazyk, prekladateľstvo

Hľadám si prácu na doma, kde by som si sama vedela zadeliť pracovnú dobu. Mám vzdelanie VŠ, a rada by som predovšetkým využila v prekladateľstve alebo tlmočníctve svoju stopercentnú znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom, ale ovládam tiež češtinu. Rada si vypočujem aj iné ponuky.
Mzda: 800 EUR
Číslo inzerátu 84882

 

24.9.2019 | 16:39 | prehliadnuté 35 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.