Práca pre zváračov v kombinácii 111 141 zamocnici

Firma Matramont,s.r.o. hľadá k dlhodobej spolupráci zváračov – živnostníkov, aj zámočníkov ovládajúcich prácu s výkresmi. Zvárači, držitelia platných certifikátov podľa: 
Elektróda:
EN ISO 9606-1 111 T BW FM4 B s5.0 D51 H-L045 ss mb
EN ISO 9606-1 111 T BW FM4 B s13 D159 H-L045 ss mb
EN ISO 9606-1 111 T BW FM4 B s12 D48 H-L045 ss nb
Argón:
EN ISO 9606-1 141 T BW FM4 S s6.0 D51 H-L045 ss nb
EN ISO 9606-1 141 T BW FM4 B s12 D48 H-I045 ss nb
Nástup možný hneď po pohovore a vykonaní pracovnej skúšky na budúcom pracovisku. Veľmi slušné pracovné podmienky a mzda, ktorá je daná náročnosťou zvarov na jednotlivých operáciách,12,14,16 €/hod. Zámočníci len, ktorí ovládajú aj prácu podľa výkresov a sú samostatní. Cena dohodou po preskúšaní. Vyrábali by: tlakové časti, membránové steny, prehrievače, ekonomizér...

 Možnosť ďalšieho finančného aj profesionálneho rastu. Ubytovanie vieme doporučiť, živnostník si ho hradí sám. Splatnosť faktúr je 30 dní. Robia sa len ranné smeny s možnosťou pracovať nadčasy aj soboty. Je možný aj turnusový spôsob prác.

Kontakt: info.matramontsro@gmail.com
Mobil: 00421903458819
Mzda: 0 EUR
Číslo inzerátu 81753

 

12.7.2019 | 13:05 | prehliadnuté 6 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.