Lekár LDCH ONS

Prijmeme do pracovného pomeru lekárov:
1. Lekár – absolvent príp. so špecializáciou v odbore neurológia. Ponúkaná hrubá mzda: absolvent 1195 eur, so špec. 2195 € mesačne. Požiadavky na zamestnanca:
– ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore,
– zodpovedný prístup a samostatnosť pri riešení úloh,
– morálna a občianska bezúhonnosť.
Regionálna nemocnica Sobrance, 073 01, Mieru 12, Tel.: 056/6419615
Číslo inzerátu 78928

 

20.5.2019 | 13:23 | prehliadnuté 266 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.