WEBDESIGNER

Chýba nám kreatívec s pestrou škálou zručnosti:

SW
- Adobe - photoshop, ilustrator, indesign (vyhodou)
- Google disk, Last Pass
- online nástroje - Google analytics, Google Adwords, Hotjar, Facebook, Facebook Ads, Freshdesk CRM

WEB
- práca s FTP
- práca s administráciou hostingov (vytvorenie subdomeny, databazy, SSL certifikacia)
- schopnosť nájsť a analyzovať problém vrámci backendu a frontendu
- schopnosť testovať a reportovať projekty
- znalosť CMS Wordpress a WooCommerce
- znalosť HTML, CSS
- znalosť Bootstrap frameworku
- znalosť Javascript a PHP (vyhodou)
- všeobecný prehľad o CMS riešeniach a webových technológiách

ANALÝZA
- vypracovanie analýzy riešenia
- vypracovanie funkčného návrhu riešenia

Na-oplátku dostaneš ty od nás voľnosť v podobe flexibilného pracovného času a možnosti home-office hneď po dostatočnom zabehnutí. Na mzdových podmienkach sa vieme dohodnúť ako aj na type pracovného pomeru (plný úväzok / živnosť).

Termín nástupu: 1.5.2019

Sme jedna z menších rodinných reklamných agentúr, ktorá dbá hlavne na výsledky a nie pravidlá.

Klikaj: exetra.agency

Na tvoje CV čakáme na office@exetra.sk

Pre šetrenie času budeme kontaktovať len vhodných adeptov.

________________________________________
Dôležité!

Vrámci spokojnosti GDPR, nám nezabudni uviesť nasledujúci text (buď v samostatnom

bloku alebo priamo v tvojom CV):

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
na účel výberového konaniaV zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“)

dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom

dotazníku, ako aj osobných údajov získaných pri osobnom pohovore alebo iných

činnostiach súvisiacich s výberovým vhodného uchádzača v spoločnosti Exetra s.r.o.

Prevádzkovateľovi udeľujem súhlas spracúvať konkrétne tieto osobné údaje:

Meno a priezvisko
Adresu bydliska (ak je súčasťou životopisu)
Miesto narodenia (ak je súčasťou životopisu)
Dátum narodenia (ak je súčasťou životopisu)
E-mail
Telefónne číslo
Fotografiu (ak je súčasťou životopisu)

Súhlas som poskytol / poskytla na účely výberového konania a uloženia do databázy

záujemcov o prácu a pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných

údajov nedochádza ku cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Súhlasom nie je dotknuté moje právo na prenosnosť, opravu, namietať automatizované

individuálne rozhodovanie a profilovanie, namietať spracúvanie osobných údajov a právo

na výmaz osobných údajov.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak jeho platnosť zanikne po

uplynutí 6 mesiacov od jeho udelenia. Potom, ak súhlas nebude medzičasom odvolaný,

budú poskytnuté údaje anonymizované a využívané výhradne na štatistické účely.
Cena: 1 200 EUR
Číslo inzerátu 73879

 

20.2.2019 | 12:17 | prehliadnuté 226 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.