pomocná kuchárka alebo pomocná sila

Hľadáme vyučenú pomocnú kuchárku alebo poprípade pomocnú silu do kuchyne školskej jedálne materskej školy Bublinka v Liptovskom Mikuláši. Požiadavky: prax min. 2 roky v kuchyni pre pomocnú silu a 3 roky pre vyučenú kuchárku , zdravotný preukaz v potravinárstve, zmysel pre čistotu a poriadok . Pracovná doba je jednozmenná 8 hod. Bližšie informácie ohľadom platu a ostatných dôležitých informácii u vedúcej ŠJ na tel. čísle 0908 517 811 . Žiadosti prosím zasielajte na e-mail: jedalen.brigady@centrum.sk. Nástup by bol možný po dohode.
Číslo inzerátu 64409

 

9.9.2018 | 23:03 | prehliadnuté 12 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.