Asistentka Riaditeľa

Hľadáme novú kolegyňu za účelom odbornej spolupráce.

- plánovanie a organizácia pracovných stretnutí s klientmi
- príprava podkladov pre pracovné stretnutia
- profesionálna komunikácia (osobná, telefonická, mailová, písomná)
s klientmi, finančnými inštitúciami a kolegami
- tvorba prezentácií,
- sledovanie plnenia termínov a stanovených úloh

Výhodou práce u nás je flexibilný pracovný čas, vrátane odborného zaškolenia na danú pozíciu
Číslo inzerátu 60579

 

11.7.2018 | 1:15 | prehliadnuté 4 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.