Profesionálny náhradný rodič

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí (minimálne 2, maximálne 3) vo vlastnej domácnosti v zmysle zákona 376/2022 (zákon o profesionálnych náhradných rodičoch), 305/2005 (zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele) a 311/2001 (zákonník práce). Základná mzda je určená pri odpracovaní 30dní pri 2 deťoch.
Mzda: 1 447 EUR
Číslo inzerátu 142956

 

2.4.2024 | 9:06 | prehliadnuté 27 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Opíšte kód

Máte problém s čitateľnosťou textu? Kliknite na tlačítko "Nový kód"
a systém vygeneruje nový kód

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.