VIRTUÁLNA Administratívna a Osobná Asistentka

ONLINE prevádzkovanie administratívy:

- Preberanie každodennej kancelárskej administratívy ONLINE (komunikácia so zákazníkom/prijímateľom vrátane zahraničia (e-mail, sociálne siete, live chat, tele komunikácia),
- Príprava a tvorba podkladov, analýz, prezentácií,
- Príprava článkov (vedecké články, blogy) opisov, copywriting,
- Príprava materiálov v anglickom jazyku a komunikácia v anglickom jazyku,
- Grafika, tvorba textov k produktom, príprava plagátov,
- Vybavovanie, plánovanie (Vyhľadávanie informácií na internete, Plánovanie a organizovanie menších aj väčších stretnutí, team buildingov, konferencií - príprava programu, priestorov, ubytovania, konferenčnej miestnosti, catering, doprava, kontakty na klientov, databázy).

ONLINE osobná asistentka
- Plánovanie osobných stretnutí,
- Príprava pracovného harmonogramu,
- Vyhľadávanie tovarov a služieb podľa potreby,
- Objednanie k lekárom, online nákupy,
- Plánovanie dovoleniek aj pre zamestnancov.

VÝHODY spolupráce
- Manažérka kvality na najväčšej univerzite na Slovensku,
- Ukončený tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (PhD.)
- Status „Blue Candidate“ v rámci Európskej komisie,
- Dlhoročné skúsenosti s administratívnou prevádzkou,
- Skúsenosti s prípravou a realizáciou malých a veľkých akcií,
- Reprezentovanie a komunikovanie s rôznymi cieľovými skupinami na formálnej aj neformálnej úrovni,
- Skúsenosti na zahraničnej úrovni (stáže, mobility, konferencie)
- Krízový manažment,
- Práca počas víkendov,
- Efektivita, časový manažment a zodpovedný prístup,
- Komunikácia v slovenskom aj anglickom jazyku,
- Technické zabezpečenie práce plne v mojej kompetencii

V prípade záujmu prosím o kontakt na natalia.mulinova@gmail.com, alebo +904 347 550

12.6.2023 | 22:03 | región: Nezaradené

Odkaz: http://www.inzerciapraca.sk/inzerat/0136470

Copyright (c) 2023 InzerciaPráca.sk