Pánska kaderníčka

Prijmem pánsku kaderníčku so živnostenským listom a vlastnou klientelou…
Salon Ellen Mierová 2 Bratislava
Nástup 1.12.2022
Mzda: 350 EUR
Číslo inzerátu 128954

 

22.9.2022 | 11:20 | prehliadnuté 18 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.