učiteľ matematiky, fyziky, informatiky, ekonómie

Učiteľ predmetov MAT-FYZ-INF si hľadá prácu v školstve, ako učiteľ, lektor, alebo personalista v inej pracovnej oblasti . Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v odbore. Predchádzajúce vzdelanie v odbore: Manažment v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov. Rád by som prijal pracovné uplatnenie v oblasti vzdelávania podľa Vašich potrieb.
Najlepšie Zvolen, Ban. Bystrica a okolie.
Email: matikar9@centrum.sk
Tel.kontkt: 0910400512
Mzda: 980 EUR
Číslo inzerátu 115361

 

13.10.2021 | 10:59 | prehliadnuté 20 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.