vodič kamiónu

Vnútroštátne prepravy pre Kaufland Ilava a Lidl Sereď a Nemšová s chladiacimi návesmi. Základná hrubá mzda 800 €.

V systéme 3 vodiči na 2 kamióny práca 6 dní, voľno 3 dni. Celkový príjem 1400-1500 €.

V Kauflande možnosť striedania 2 vodičov v krátkom a dlhom týždni, alebo v turnuse 5 dní práca a 5 dní voľno. Celkový príjem vrátane príplatkov a diét až 1250 €.

Ďalej možnosť jazdiť v turnuse 5-6 dní, voľno 2-3 dni. Celkový príjem vrátane príplatkov a diét až 1600 € .

So sklápacím návesom možnosť jazdiť len západ Slovenska alebo na týždňovky do zahraničia. Základná hrubá mzda 800 €, celkový príjem s diétami až 1700 €.

Ďalej možnosť jazdiť na týždňovky s plachtovým návesom medzi SR a ČR s voľnými víkendmi. Základná hrubá mzda 800 €, celkový príjem s diétami až 1500 €.

V prípade dohody s dispečerom možnosť parkovania v mieste bydliska.
Mzda: 1 700 EUR
Číslo inzerátu 115277

 

11.10.2021 | 14:15 | prehliadnuté 12 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.