Pomocný technický pracovník

Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o., hľadá pomocného technického pracovníka, kde náplňou práce je:
- prípravné práce pred zahájením realizácie / príprava materiálu, pracovného a ostaného náradia /
- počas realizácie práca s pracovným náradím a ostatné technické práce v súčinnosti s predákom stavby
- po realizačná činnosť / údržba, prípadná oprava pracovného a ostatného náradia /
e-mail: info@geologickevrty.sk
Mzda: 1 000 EUR
Číslo inzerátu 114194

 

14.9.2021 | 14:18 | prehliadnuté 8 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.