Zvárač do TPP

Prijmeme do TPP zváračov. Požadujeme odbornú spôsobilosť v zmysle STN EN 287-1 pre metódy zvárania 135 až 141.
Vyučený v niektorom zo strojárskych odborov.
Znalosť čítania technickej dokumentácie.
Kvalifikáciu požadujeme preukázať dokladmi o vzdelaní, platnými certifikátmi.
Osobný pohovor nutný.

Hodinová mzda od 7 do 8,30 EUR, podľa skúsenosti a odbornosti + variabilná zložka mzdy a ďalšie benefity
Mzda: 1 100 EUR
Číslo inzerátu 111676

 

20.7.2021 | 17:09 | prehliadnuté 10 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.