Obsluha CNC

- nastavovanie a obsluha CNC strojov - systém Heidenhain
- výhodou uchádzača je ovládanie CAD/CAM programu
- zhotovovanie súčiastok na základe výkresovej dokumentácie
- vykonávanie predpísaného technologického postupu, zoradenia stroja,
- realizácia výroby podľa požiadaviek,
- zodpovednosť za dodržiavanie kvality,
- zodpovednosť za plynulý chod stroja,
- dodržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku,
Mzda: 1 000 EUR
Číslo inzerátu 105437

 

21.2.2021 | 3:28 | prehliadnuté 8 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.